چه روغن موتوری برای خانواده ایران خودرو مناسب است


کیا دارای چند مدل می‌باشد که از لحاظ ظاهری و موتوری باهم متفاوت هستند و در برخی امکانات و تجهیزات نظیر روکش صندلی و تعداد بلندگو با هم تفاوت هایی دارند.حال اینکه چه روغن موتوری برای خانواده ایران خودرو مناسب است شما را به مطالعه ادامه این مطلب دعوت میکنم

چه روغن موتوری برای خانواده ایران خودرو مناسب است

چه روغن موتوری برای خانواده ایران خودرو مناسب است

پیکان

نوع موتور:

پیکان ۱۶۰۰ ۴ سیلندر ۱۶۰۰ سی سی

روغن موتور مناسب:

API SE

۲۰W-50

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور ۱۸۰۰ سی سی با فیلتر روغن: ۴.۵ لیتر

پژو ROA

نوع موتور:

پژو روآ ۱۶۰۰ ۴ سیلندر ۱۶۰۰ سی سی

روغن موتور مناسب:

API SE

۲۰W-50

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور ۱۶۰۰ سی سی با فیلتر روغن: ۴.۵ لیتر

سمند SE

نوع موتور:

سمند XU7 1800 ۴ سیلندر ۱۸۰۰ سی سی

سمند EF7 1600 ۴ سیلندر ۱۶۰۰ سی سی

روغن موتور مناسب:

سمند XU7 1800

API SL یا API SM

۲۰W-50

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور ۱۸۰۰ سی سی با فیلتر روغن: ۴.۸ لیتر

سمند EF7 1600

API SL یا API SM

۱۰W-40

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور ۱۶۰۰ سی سی با فیلتر روغن: ۵.۵ لیتر

سمند LX

نوع موتور:

سمند XU7 1800 ۴ سیلندر ۱۸۰۰ سی سی

سمند EF7 1600 ۴ سیلندر ۱۶۰۰ سی سی

روغن موتور مناسب:

سمند XU7 1800

API SL یا API SM

۲۰W-50

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور ۱۸۰۰ سی سی با فیلتر روغن: ۴.۸ لیتر

سمند EF7 1600

API SL یا API SM

۱۰W-40

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور ۱۶۰۰ سی سی با فیلتر روغن: ۵.۵ لیتر

سمند سورن

نوع موتور:

سمند سورن XU7 1800 ۴ سیلندر ۱۸۰۰ سی سی

سمند سورن EF7 1600 ۴ سیلندر ۱۶۰۰ سی سی

روغن موتور مناسب:

سمند سورن XU7 1800

API SL یا API SM

۲۰W-50

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور ۱۸۰۰ سی سی با فیلتر روغن: ۴.۸ لیتر

سمند سورن EF7 1600

API SL یا API SM

۱۰W-40

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور ۱۶۰۰ سی سی با فیلتر روغن: ۵.۵ لیتر

سمند سریر

نوع موتور:

سمند سریر XU7 1800 ۴ سیلندر ۱۸۰۰ سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN یا API SM یا API SL

۲۰W-50 و ۱۰W-40

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور ۱۸۰۰ سی سی با فیلتر روغن: ۴.۸ لیتر

دنا

نوع موتور:

دنا EF7 1600 ۴ سیلندر ۱۶۰۰ سی سی

روغن موتور مناسب:

API SM یا API SN

۵W-40 برای مناطق و هوای خیلی سرد

۱۰W-40 برای مناطق معتدل و مناطق گرم

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور ۱۶۰۰ سی سی با فیلتر روغن: ۵.۵ لیتر

رانا

نوع موتور:

رانا ۱۶۰۰ ۴ سیلندر ۱۶۰۰ سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN یا API SM یا API SL

۱۰W-40 روغن موتور توصیه شده خود کمپانی

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور ۱۶۰۰ سی سی با فیلتر روغن: ۳.۴ لیتر

پارس سال

نوع موتور:

پارس XU7 ۴ سیلندر ۱۸۰۰ سی سی

روغن موتور مناسب:

API SL یا API SJ

۱۵W-40 یا ۲۰W-50

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور ۱۸۰۰ سی سی با فیلتر روغن: ۴.۸ لیتر

پارس TU5

نوع موتور:

پارس TU5 ۴ سیلندر ۱۶۰۰ سی سی

روغن موتور مناسب:

API SL یا API SM

۱۰W-40 یا ۲۰W-50 یا ۱۵W-40

۲۰W-50 برای همه مناطق

۱۰W-40 در هوای خیلی سرد(سرمای بیش از ۸ درجه زیر صفر)

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور ۱۶۰۰ سی سی با فیلتر روغن: ۴ لیتر

پارس ELX

نوع موتور:

پارس XU7 ۴ سیلندر ۱۹۰۰ سی سی

پارس XU7 ۴ سیلندر ۱۸۰۰ سی سی

روغن موتور مناسب:

API SL یا API SM

۱۰W-40 یا ۲۰W-50 یا ۱۵W-40

۲۰W-50 برای همه مناطق

۱۰W-40 در هوای خیلی سرد(سرمای بیش از ۸ درجه زیر صفر)

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور ۱۹۰۰ سی سی با فیلتر روغن: ۴.۸ لیتر

پژو ۴۰۵ SLX, GLX, GLI

نوع موتور:

۴۰۵ TU5 ۴ سیلندر ۱۶۰۰ سی سی

۴۰۵ XU7 ۴ سیلندر ۱۸۰۰ سی سی

روغن موتور مناسب:

۴۰۵ TU5

API SL یا API SM

۱۰W-40 یا ۲۰W-50 یا ۱۵W-40

۲۰W-50 برای همه مناطق

۱۰W-40 در هوای خیلی سرد(سرمای بیش از ۸ درجه زیر صفر)

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور ۱۶۰۰ سی سی با فیلتر روغن: ۳.۵ لیتر

۴۰۵ XU7

API SL یا API SJ

۲۰W-50 یا ۱۵W-40

۲۰W-50برای همه مناطق

۱۰W-40 در هوای خیلی سرد (سرمای بیش از ۸ درجه زیر صفر)

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور ۱۸۰۰ سی سی با فیلتر روغن: ۴.۸ لیتر

پژو ۲۰۶

نوع موتور:

۲۰۶ ۱.۴L ۴ سیلندر ۱۴۰۰ سی سی

۲۰۶ TU5 ۴ سیلندر ۱۶۰۰ سی سی

روغن موتور مناسب:

۲۰۶ ۴L

API SN یا API SM یا API SL

۱۰W-40 یا ۲۰W-50

۲۰W-50 برای همه مناطق

۱۰W-40 در هوای خیلی سرد(سرمای بیش از ۸ درجه زیر صفر)

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور ۱۴۰۰ سی سی با فیلتر روغن: ۳.۵ لیتر

۲۰۶ TU5

API SN یا API SM یا API SL

۱۰W-40 یا ۵W-40

۱۰W-40 در مناطق گرم و حالت معمول

۵W-40 برای مناطق خیلی سرد

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور ۱۶۰۰ سی سی با فیلتر روغن: ۳.۵ لیتر

پژو ۲۰۷

نوع موتور:

۲۰۷ TU5 ۴ سیلندر ۱۶۰۰ سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN یا API SM

۱۰W-40 یا ۵W-50

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور ۱۴۰۰ سی سی با فیلتر روغن: ۳.۵ لیتر

وانت باردو

نوع موتور:

باردو ۱۶۰۰ ۴ سیلندر ۱۶۰۰ سی سی

روغن موتور مناسب:

API SE

۲۰W-50

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور ۱۶۰۰ سی سی با فیلتر روغن: ۴.۵ لیتر

وانت آریسان

نوع موتور:

باردو ۱۷۰۰ ۴ سیلندر ۱۷۰۰ سی سی

روغن موتور مناسب:

API SM یا API SL یا API SJ یاAPI SG

۲۰W-50 یا ۱۰W-40

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور ۱۷۰۰ سی سی با فیلتر روغن: ۴.۵ لیتر

دانگ فنگ اچ سی کراس DongFeng H30 Cross

نوع موتور:

دانگ فنگ ۱۶۰۰ ۴ سیلندر ۱۶۰۰ سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN یا API SM

۱۰W-40 روغن موتور توصیه شده خود کمپانی

۵W-40 در مناطق خیلی سرد

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور ۱۶۰۰ سی سی با فیلتر روغن: ۳.۵ لیتر

تندر ال ۹۰

نوع موتور:

ال۹۰ ۱۶۰۰ ۴ سیلندر ۱۶۰۰ سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN و API SM تمام سنتتیک

۱۰W40 برای مناطق معتدل و گرم

۵W40 برای مناطق خیلی سرد

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور ۱۶۰۰ سی سی با فیلتر روغن: ۴.۸ لیتر

سوزوکی کیزاشی

نوع موتور:

کیزاشی ۲۴۰۰ ۴ سیلندر ۲۴۰۰ سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN تمام سنتتیک

۵W-30برای مناطق سرد و معتدل

۵W-40 برای مناطقی که دمای محیط بالای ۴۰ درجه میرسد یا خودرو فاقد سیستم خنک کننده روغن موتور می باشد.

حجم روغن موتور قابل تعویض با فیلتر روغن: ۴.۵ لیتر

سوزوکی ویتارا

نوع موتور:

ویتارا ۲۰۰۰ ۴ سیلندر ۲۰۰۰ سی سی

ویتارا ۲۴۰۰ ۴ سیلندر ۲۴۰۰ سی سی

ویتارا ۲۷۰۰ ۶ سیلندر خطی ۲۷۰۰ سی سی

ویتارا ۳۲۰۰ ۶ سیلندر خطی ۳۲۰۰ سی سی

روغن موتور مناسب:

ویتارا ۲۰۰۰

API SN ،API SM و API SL تمام سنتتیک

۵W-30 برای دماهای سردتر از ۲۰- درجه سانتیگراد (روغن موتور تاکید شده سوزوکی)

۱۰W30برای مناطق خیلی گرم

حجم روغن موتور قابل تعویض با فیلتر روغن مدلهای ۱۹۹۸ تا۲۰۰۵: ۵.۵ لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض با فیلتر روغن مدلهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ : ۴.۷ لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض با فیلتر روغن مدلهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ : ۴.۷ لیتر

ویتارا ۲۴۰۰

API SM و API SN تمام سنتتیک

۵W-30 برای زمستان و مناطق سرد و معتدل (درجه ویسکوزیته توصیه شده سوزوکی )

۵W-40 برای تابستان و مناطق گرم

حجم روغن موتور قابل تعویض با فیلتر روغن: ۴.۸ لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض بدون فیلتر روغن: ۴.۶ لیتر

ویتارا ۲۷۰۰

API SM و API SN تمام سنتتیک

۵W-30 برای مناطق معتدل و سرد و زمستان (روغن موتور تاکید شده سوزوکی)

۵W-40 برای تابستان

۱۰W-30 برای مناطق گرم و جنوب ایران

حجم روغن موتور قابل تعویض با فیلتر روغن: ۵.۳ لیتر

حجم روغن موتور قابل تعویض بدون فیلتر روغن: ۴.۸ لیتر

ویتارا ۳۲۰۰

API SM و API SN تمام سنتتیک

۵W-30 برای دماهای سردتر از ۲۰- درجه سانتیگراد (روغن موتور تاکید شده سوزوکی)

۵W-40 برای دماهای سردتر از ۲۰- درجه سانتیگراد

۱۰W-30برای دماهای بالاتر از ۱۰- درجه سانتیگراد

حجم روغن موتور قابل تعویض با فیلتر روغن: ۶ لیتر

هایما S7

نوع موتور:

هایما ۲۰۰۰ ۴ سیلندر ۲۰۰۰ سی سی

روغن موتور مناسب:

API SN و API SM تمام سنتتیک

۵W30 یا ۵W40 یا ۱۰W40

حجم روغن موتور قابل تعویض برای موتور ۲۰۰۰ سی سی با فیلتر روغن: ۳.۳ لیتر

گردآوری و بازنشر: مجله خودرو

بیشتر بخوانید:

نکات مهم در مقایسه روغن موتورهای بنزینی و دیزل

معرفی انواع روغن موتورهای دیزلی | روغن موتور مناسب خودروهای دیزلی

آموزش تصویری فول کردن روغن موتور خودرو + فیلم و عکس

نشتی روغن موتور ال 90 از کجاست + رفع نشتی روغن موتور ال 90

تعویض روغن با ساکشن + آشنایی با ساكشن روغن موتور

قیمت روز خودرو پنجشنبه 20 تیر 98


ایران خودرو

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

  وانت آریسان

  53,000,000

  51,500,000

  سمند LX

  82,000,000

  66,770,000

  سمند EF7

 ناموجود

 حاشیه بازار

  سمند EF7 . دوگانه سوز – کد 10

  88,000,000

 حاشیه بازار

  سمند EF7 . دوگانه سوز – کد 16

  91,900,000

 حاشیه بازار

  سمند سورن

  95,000,000

 توقف فروش

  سمند سورن توربو

 ناموجود

توقف فروش

  دنا تیپ 1

  108,000,000

 حاشیه بازار

  دنا پلاس/ 2 ایربگ

  139,000,000

 حاشیه بازار

  دنا پلاس/ 4 ایربگ

  156,000,000

  76,000,000

  دنا پلاس توربو

  175,000,000

  89,900,000

  دنا پلاس توربو/ 4 ایربگ

——

——

  پژو GLX 405

  79,000,000

  63,158,000

  پژو GLX 405 دوگانه سوز

  79,500,000

  65,578,000

  پژو SLX 405

  83,400,000

  67,888,000

  پژو پارس . کد 18

  112,700,000

  84,700,000

  پژو پارس . کد 19

  113,000,000

 حاشیه بازار

  پژو پارس . دوگانه سوز

  103,000,000

  54,914,000

  پژو پارس LX . کد 13

 ناموجود

توقف فروش

  پژو پارس LX . کد 15

 ناموجود

توقف فروش

  پژو پارس LX . کد 16

 ناموجود

 توقف فروش

  پژو پارس LX . کد 17

 ناموجود

 توقف فروش

  پژو پارس اتوماتیک

  146,000,000

 حاشیه بازار

  پژو 207 . دنده‌ای

  124,000,000

  96,730,000

  پژو 207 . اتوماتیک

  165,000,000

 حاشیه بازار

  پژو 207 صندوقدار . اتوماتیک

  161,000,000

 حاشیه بازار

  پژو 206 . تیپ 2

  82,900,000

 حاشیه بازار

  پژو 206 . تیپ 5

  98,200,000

 حاشیه بازار

  پژو 206 . صندوقدار

  97,500,000

 حاشیه بازار

  پژو 301

 ناموجود

توقف فروش

  پژو 2008

  320,000,000

114,994,000

  پژو 508

  570,000,000

توقف فروش

  رانا LX

  83,500,000

  67,440,000

  دانگ فنگ H30 Cross

  129,000,000

75,000,000

  دانگ فنگ H30 Cross (رینگ آلومینیومی)

  132,200,000

  76,500,000

  دانگ فنگ S30

——

  135,500,000

  رنو تندر پیکاپ

——

79,900,000

  رنو تندر E2

  131,000,000

توقف فروش

  رنو تندر پلاس دنده‌ای

  150,300,000

توقف فروش

  رنو تندر پلاس اتوماتیک

  171,000,000

توقف فروش

  هایما اس 5 توربو ( S5 )

  257,000,000

138,000,000

  هایما اس 7 توربو ( S7 )

  291,000,000

156,000,000

  پیکاپ دوکابین فوتون

 ناموجود

  280,000,000

  رنو کپچر

——

توقف فروش

  سوزکی ویتارا

  480,000,000

 توقف تولید

سایپا

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

  سایپا 111 (سفید)

  51,100,000

  39,681,000

  سایپا 111 (تنوع رنگ)

  51,300,000

  39,681,000

  سایپا 131 (سفید)

  45,200,000

  37,381,000

  سایپا 131 (تنوع رنگ)

  45,300,000

  37,641,000

  سایپا 132 (سفید)

  46,700,000

  38,281,000

  سایپا 132 (تنوع رنگ)

  46,900,000

  38,541,000

  سایپا 151

  44,200,000

  40,213,000

  تیبا (رنگ سفید)

  52,500,000

  42,743,000

  تیبا (تنوع رنگ)

  52,900,000

  42,743,000

  تیبا دوگانه‌سوز (سفید)

 ناموجود

به زودی

  تیبا دوگانه‌سوز (تنوع رنگ)

 ناموجود

به زودی

  تیبا 2 – رینگ فولادی (سفید)

  57,900,000

42,275,000

  تیبا 2 – رینگ فولادی (تنوع رنگ)

  58,100,000

به زودی

  تیبا 2 – رینگ آلومینیومی (سفید)

——

به زودی

  تیبا 2 – رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ)

——-

توقف فروش

  ساینا (رینگ فولادی)

  59,500,000

44,175,000

  ساینا (رینگ آلومینومی)

  61,500,000

  60,943,000

  ساینا اتوماتیک

  80,000,000

 توقف فروش

  کوییک اتوماتیک

  102,000,000

69,000,000

  وانت زامیاد

  84,500,000

  67,335,000

  وانت زامیاد گازسوز (ساده)

  86,000,000

  79,900,000

  وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

  93,000,000

 حاشیه بازار

  آریو (اتوماتیک)

  133,000,000

 حاشیه بازار

  چانگان CS35

  179,000,000

  155,000,000

  کیا سراتو 1600 – دنده ای (آپشنال)

——

 حاشیه بازار

  کیا سراتو 2000 – اتوماتیک (آپشنال)

  302,000,000

  220,000,000

  سیتروئن C3

  368,000,000

238,450,000

  سیتروئن C3 (گرمکن صندلی)

  373,000,000

241,950,000

پارس خودرو

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

  برلیانس H220 دنده‌ای

98,000,000

64,200,000

  برلیانس H230 دنده‌ای

99,000,000

64,500,000

  برلیانس H320 دنده‌ای 1.6

128,000,000

88,400,000

  برلیانس H320 اتوماتیک 1.6

166,000,000

102,400,000

  برلیانس H330 دنده‌ای 1.6

  129,000,000

89,500,000

  برلیانس H330 اتوماتیک 1.6

  172,000,000

107,400,000

  برلیانس کراس. اتوماتیک 1.6

  180,000,000

115,400,000

  رنو تندر 90

  130,000,000

توقف فروش

  رنو پارس تندر

  132,000,000

84,200,000

  رنو ساندرو – دنده‌ای

  153,000,000

95,000,000

  رنو ساندرو – اتوماتیک

  180,000,000

110,400,000

  رنو ساندرو استپ‌وی – دنده‌ای

  160,000,000

103,100,000

  رنو ساندرو استپ‌وی – اتوماتیک

  190,000,000

122,700,000

  پیکاپ دوکابین ریچ

  195,000,000

147,700,000

کرمان موتور

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

  لیفان X50 – اتوماتیک

 ناموجود

به زودی

  لیفان X60 – اتوماتیک

 ناموجود

135,000,000

  لیفان 820

 ناموجود

به زودی

  جک J4 اتوماتیک

  146,000,000

  149,000,000

  جک S3 اتوماتیک

  198,000,000

  210,000,000

  جک S5 اتوماتیک

  282,000,000

  301,000,000

  هیوندای I20

 ناموجود

توقف فروش

  هیوندای اکسنت

  290,000,000

توقف فروش

  هیوندای النترا 2018

  480,000,000

  480,000,000

  هیوندای سوناتا

——

توقف عرضه

  هیوندای توسان

  700,000,000

توقف عرضه

  هیوندای سانتافه

  840,000,000

توقف عرضه

  هیوندای آزرا 2018

  900,000,000

648,000,000

  هیوندای آزرا 2019

  980,000,000

681,000,000

کارمانیا

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

  بی‌ وای دی F3 – دنده‌ای

 ناموجود

  65,700,000

  بی‌ وای دی S6

 ناموجود

136,700,000

  بی‌ وای دی S7

——

——

گروه بهمن

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

  مزدا3 تیپ 4

  395,000,000

  273,000,000

  بسترن B30

  188,000,000

  124,300,000

  وانت کارا – تک کابین

  84,500,000

  81,960,000

  وانت کارا – دو کابین

  94,000,000

  88,975,000

  وانت کاپرا

  275,000,000

 توقف فروش

  هاوال H2

  289,000,000

 توقف فروش

مدیران خودرو

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

  MVM 110 S

——

——

  MVM 315 هاچ‌بک

  138,000,000

  140,200,000

  ام وی ام X22 – دنده ای

  161,000,000

  161,800,000

  ام وی ام X22 – دنده ای (اسپورت) EX

  170,000,000

  172,700,000

  ام وی ام X22 – اتوماتیک

  196,000,000

  195,600,000

  ام وی ام X22 – اتوماتیک (اسپورت) EX

  204,000,000

  203,800,000

  ام وی ام X33 S

  233,000,000

  236,000,000

  چری آریزو 5 (دنده‌ای)

  195,000,000

  198,700,000

  چری آریزو 5 (Turbo)

  243,000,000

  246,600,000

  چری آریزو 6 (Turbo)

  363,000,000

  372,100,000

  چری تیگو 5 آپشنال (IL)

  290,000,000

  312,900,000

  چری تیگو 5 آپشنال (IE)

  300,000,000

  328,600,000

  چری تیگو 7 (Excellent)

  370,000,000

  395,000,000

  چری تیگو 7 (New)

  415,000,000

  437,300,000

ام‌جی و جیلی

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

  ام‌جی 360 دنده‌ای

ناموجود

 توقف فروش

  ام‌جی 360 اتوماتیک . توربو

  240,000,000

  88,800,000

  جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس

  155,000,000

  162,000,000

آمیکو

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

  وانت تک کابین آراز تک دف

——-

164,000,000

  وانت تک کابین آراز تک دف با قفل دیفرانسیل

——-

189,000,000

  وانت تک کابین آراز دو دف با قفل دیفرانسیل

——-

  230,000,000

  وانت دو کابین آسنا

340,000,000

اوپل کورسا e، اولین خودروی رالی الکتریکی در دنیا


پس از انتشار تصویری تیزری اوپل از کورسا e که اولین خودروی رالی الکتریکی در دنیا می‌باشد رونمایی کرد. این خودرو اولین نمایش عمومی خود را در نمایشگاه فرانکفورت پشت سر خواهد گذاشت.


این خودروی الکتریکی که بر پایه‌ی نسخه‌ی تولیدی کورسا تولید شده در مسابقات رالی کاپ e اوپل ADAC شرکت خواهد کرد. خودروی موردبحث با پیشرانه‌ای الکتریکی که قدرت 134 اسب بخاری و گشتاور 260 نیوتون متری دارد عرضه شده و به مجموعه باتری 50 کیلووات ساعتی مجهز است. همین مجموعه در نسخه‌ی تولیدی و جاده‌ای سوپرمینی الکتریکی اوپل هم دیده می‌شود.


از جمله تجهیزات این خودرو می‌توان به نصب دیفرانسیل لغزش محدود در کورسا e اشاره کرد. مسابقات کاپ رالی اوپل ADAC در چند سال گذشته زمینه‌ای مناسب برای کسب تجربه‌ی رانندگان جوان بوده و رانندگانی از 18 کشور در آن حضور داشته‌اند. گفتنی است نسخه‌ی استاندارد اوپل کورسا e در عرض 8.1 ثانیه از سکون به سرعت 100 کیلومتر در ساعت می‌رسد.


مدیرعامل اوپل درباره‌ی محصول جدید این برند گفته است:

کورسا e خودرویی الکتریکی برای همه بوده و کاملاً مناسب استفاده‌های روزمره بوده و قیمتی بسیار مناسب دارد. کورسای جدید همچنین سواری هیجان‌انگیزی داشته و محصولی دینامیک است. ما اولین خودروساز دنیا هستیم که با استفاده از مدل تولیدی اقدام به توسعه‌ی محصول رالی الکتریکی کرده‌ایم.

سری رالی جدید طبق انتظارات در تابستان سال 2020 راه‌اندازی خواهد شد و اولین مرحله‌ی آن برگزاری مسابقات قهرمانی رالی آلمان خواهد بود.

اوپل برنامه‌هایی برای تولید 15 نمونه از این خودروی الکتریکی برای مسابقات کاپ رالی الکتریکی داشته و انتظار می‌رود قیمت آن از زیر 50 هزار یورو آغاز شود.

علائم خرابی رله استارت خودرو چیست


گر رله‌ی استارت درست عمل کند، مدار استارت خودرو کامل شده و باعث می‌شود خودرو خاموش و روشن شود. خرابی این قطعه عملا غیرممکن است و بعید است که شما با ایرادی در آن مواجه شوید اما هر قطعه‌ی مکانیکی عمری دارد و بعد از عمر مفیدش باید تعویض شود.

بسیاری از خودروها و کامیون‌های امروزی یک سوئیچ الکترونیکی برای استارت دارند که از راه دور عمل می‌کند.

علائم خرابی رله استارت خودرو چیست

علائم خرابی رله استارت خودرو

این کلید یک تراشه‌ی الکترونیکی دارد که مستقیما به کامپیوتر خودروی شما متصل است و اجازه می‌دهد سیستم استارت فعال شود.

ممکن است این سیستم هم دچار اشکال شود و پیام‌های هشداری را در پنل خودرو نمایش دهد. در ادامه با برخی از علائم خرابی این قطعه آشنا می‌شویم.

خودرو روشن نمی‌شود

واضح‌ترین علامت خرابی رله، روشن نشدن خودرو پس از استارت‌زدن است. همان‌طور که گفته شد، در سیستم‌های الکترونیکی استارت خودروهای جدید از کلید فیزیکی خبری نیست.

بااین‌حال، زمانی‌که به آن فرمانی داده می‌شود، باید یک سیگنال به رله‌ی استارت ارسال کند.

مطلب مرتبط: آموزش نحوه صحیح استارت زدن خودرو برای روشن کردن

اما اگر این دکمه را فشار دهید یا کلید سوئیچ را بچرخانید و خودرو روشن نشود، ممکن است اشکال از رله‌ی استارت باشد.

این مشکل به یک ایراد در مدار الکتریکی استارت برمی‌گردد و به تعداد دفعاتی که استارت می‌زنید، ارتباطی ندارد.

اگر مدار هنوز به‌کلی دچار اشکال نشده باشد، صدای تق‌تق حین استارت‌زدن به گوش می‌رسد.

علائم خرابی رله استارت خودرو

استارت پس از روشن‌شدن خودرو قطع نمی‌شود

وقتی موتور خودروی شما روشن می‌شود، باید سوئیچ یا دکمه‌ی استارت را رها کنید.

در این حین انتظار می‌رود که مدار استارت قطع شود و اتصال استارت به موتور را از بین ببرد.

اگر استارت پس از روشن شدن خودرو در مدار باقی ماند، تقریبا می‌توان مطمئن بود که رله‌ی استارت دچار اشکال شده است.

اگر چنین اشکالی پیش بیاید، احتمال آسیب‌رسیدن به استارت، مدار استارت و سیستم انتقال قدرت وجود دارد.

دیده‌شدن مشکلات متناوب در روشن‌شدن خودرو

اگر رله‌ی استارت درست عمل کند، هربار که آن را فعال کنیم، نیروی الکتریکی را به سیستم استارت منتقل می‌کند. اما ممکن است بر اثر حرارت، گرد و خاک یا مشکلات دیگر، رله به درستی عمل نکند.

علائم خرابی رله استارت خودرو

اگر سعی دارید که خودرو را روشن کنید اما روشن نمی‌شود و با دوباره انجام دادن این کار خودرو روشن می‌شود، به احتمال زیاد مشکل از رله است.

صدای تق‌تق حین استارت‌زدن

این اتفاق اغلب زمانی رخ می‌دهد که باتری شما جریان کمی را تولید می‌کند اما می‌تواند علامت عملکرد ناقص رله‌ی استارت هم باشد. رله یک قطعه‌ی صفر و یکی است.

یعنی یا جریان را کامل عبور می‌دهد یا اصلا عبور نمی‌دهد. بااین‌حال، یک رله‌ی خراب می‌تواند چنین صدایی را در مدار استارت ایجاد کند. رله‌ی استارت یک قطعه با عمر بالا و بسیار قابل اطمینان است اما ممکن است به دلایلی دچار ایراد شود.

اگر با هریک از علائم بالا مواجه شدید، حتما عملکرد این رله را مورد بررسی قرار دهید.

منبع:زومیت

گردآوری و بازنشر: مجله خودرو

انتشار تصاویر رسمی از داخل پورشه تایکان


پورشه اولین تصاویر رسمی از داخل سدان الکتریکی تایکان را منتشر کرده است. «در محاصرهٔ نمایشگرها» شاید بهترین عبارت برای توصیف کابین تایکان باشد زیرا در اینجا چهار صفحه‌نمایش مختلف به چشم می‌خورد. البته سه نمایشگر اصلی یعنی صفحه آمپر دیجیتالی، نمایشگر سیستم اطلاعاتی-سرگرمی و نمایشگر پایینی برای کنترل سیستم تهویه چندان غیرمعمول نیستند زیرا آئودی هم چند سالی است از همین ترکیب استفاده می‌کند اما ویژگی منحصربه‌فرد در کابین تایکان وجود یک نمایشگر سفارشی برای سرنشین صندلی جلو است. پورشه فعلاً چیز زیادی در مورد این صفحه‌نمایش نگفته اما اظهار داشته است که این نمایشگر باعث می‌شود سرنشین جلو بتواند به‌راحتی تنظیمات را تغییر دهد بدون اینکه حواس راننده پرت شود.

از این صفحه‌نمایش منحصربه‌فرد که بگذریم، صفحه آمپر دیجیتالی 16.8 اینچی بدون قاب جلب‌توجه می‌کند که حالتی خمیده دارد. ازآنجایی‌که این صفحه‌نمایش فاقد قاب است، در آن از شیشهٔ واقعی استفاده شده است. صفحه آمپر تایکان قابل تنظیم بوده و از چهار حالت مختلف شامل کلاسیک، نقشه، تمام نقشه و خالص برخوردار است. حالت کلاسیک شبیه به یک صفحه آمپر سنتی است درحالی‌که دو حالت نقشه اطلاعات ناوبری را نشان می‌دهند. حالت خالص نیز حالتی حداقلی محسوب می‌شود زیرا فقط اطلاعات ضروری مثل سرعت و علائم راهنمایی و رانندگی را با استفاده از فلش نمایش می‌دهد. صفحه آمپر دیجیتالی تایکان توسط دو قسمت کوچک لمسی احاطه شده است که دسترسی آسان به تنظیمات متداول خودرو را فراهم می‌کند. قسمت سمت چپ روی چراغ‌ها تمرکز دارد درحالی‌که سمت راستی به تنظیمات سیستم تعلیق و کنترل کشش اختصاص یافته است.

در میانهٔ داشبورد تایکان یک صفحه‌نمایش 10.9 اینچی برای ارائهٔ سیستم اطلاعاتی-سرگرمی تعبیه شده است. این صفحه‌نمایش به‌صورت یکپارچه درون قسمتی شیشه‌ای جای گرفته است تا نمای پانل مشکی ایجاد گردد. سیستم اطلاعاتی-سرگرمی سدان الکتریکی پورشه از فناوری کنترل صوتی برخوردار است که به عبارت «هی پورشه» پاسخ می‌دهد. زیر نمایشگر مرکزی خودرو نیز در کنسول شیب‌داری دو دریچهٔ هوای مستطیل شکل به همراه یک نمایشگر لمسی 8.4 اینچی تعبیه شده است. این نمایشگر علاوه بر فراهم کردن دسترسی آسان به تنظیمات سیستم تهویه و گرم‌کن و تهویهٔ صندلی‌های جلو، از فناوری تشخیص دست‌نوشته هم برخوردار است که به راننده اجازه می‌دهد به‌راحتی آدرس‌ها را برای سیستم ناوبری وارد کند؛ اما اگر حتی این چهار نمایشگر هم کافی نباشند، پورشه به‌صورت سفارشی سیستم تهویهٔ اتوماتیک چهار منطقه‌ای با یک نمایشگر پنجم به‌اندازهٔ 5.9 اینچ را برای سرنشینان عقب ارائه کرده است.

خریداران تایکان می‌توانند کابین خودروی خود را با تودوزی‌های چرمی مختلف، کاملاً سفارشی‌سازی کنند. البته پورشه به فکر فعالان حقوق حیوانات هم بوده و کابین بدون چرم را نیز برای سدان الکتریکی خود ارائه می‌کند که تودوزی آن از ماده‌ای بنام Race-Tex تشکیل شده است. پورشه این ماده را یک میکروفیبر باکیفیت توصیف کرده که با الیاف پلی‌استر بازیافتی ساخته شده است. علاوه بر این، جنس کف‌پوش‌های تایکان هم از ماده‌ای بازیافتی بنام Econyl است که با استفاده از تورهای ماهیگیری بازیافتی ساخته شده است. برای کابین این خودرو رنگ‌های منحصربه‌فردی مثل بژ آتاکاما، بلک‌بری، مشکی-لیمویی و قهوه‌ای مرانتی هم قابل سفارش است؛ و نکتهٔ آخر اینکه خریداران تایکان می‌توانند برای رو دری‌ها و کنسول مرکزی خودروی خود تریم‌های چوبی، فیبر کربنی، آلومینیومی یا پارچه‌ای را سفارش دهند. پورشه تایکان رسماً در تاریخ 4 سپتامبر (13 شهریور) رونمایی می‌شود.

 

روش دوخت روکش چرمی دور فرمان خودرو


روکش چرمی دور فرمان خودرو برای بیشتر ماشین های سواری مناسب است؛ به‌سادگی از فرمان خودروی شما محافظت کرده و نرمی خاصی به سطح فرمان شما میبخشد از لیز خوردن دستتان روی فرمان جلوگیری می‌کند.

یکی از مزیت روکشهای چرمی دور فرمان سهولت در نظافت و تمیز کردن آنها است. روکشهای چرمی نمای اسپرت تر و جوان پسند تری به خودروی شما میدهد.

روش دوخت روکش چرمی دور فرمان خودرو

روش دوخت روکش چرمی دور فرمان

استفاده از روکشهای دور فرمان چرمی در مناطقی با آب و هوای شرجی به جهت راحتی نگه داشتن فرمان در دست بخصوص در زمان های طولانی تر توصیه میشود.

آموزش دوخت روکش چرمی دور فرمان خودرو

نحوه نصب روکش چرمی بدین صورت هست که ابتدا روکش چرمی را دور فرمان ماشین بکشید با توجه به طرحی که انتخاب کرده اید میتوانید نسبت به سلیقه خود روکش را روی دور فرمان جابجا کرده تا نتیجه مورد علاقه شما حاصل شود.

دو روش دوخت را توصیه میکنیم:

روش دوخت روکش چرمی دور فرمان

روش اول پشت دوردوزی چرم

نوع کوک هایی که میزنید به سلیقه خودتان بستگی دارد اما باید به صورتی باشد که این کوکها از روی چرم بگذرد تا به اصطلاح خوب روی دور فرمان بنشیند.

نکته خیلی مهمی که در این روش باید توجه داشته باشید در هنگام دوختن روکش چرمی دور فرمان، کوکها باید پشت دوردوزی چرم باشد تا نخ چرم را پاره نکند و در ضمن باید هنگام دوخت نخ را محکم بکشید تا دوخت شما زیبا شود.

مزایای دور فرمان چرمی آموزش دوخت فرمان خودرو نخ دوخت دور فرمان جا انداختن روکش فرمان پراید نصب روکش فرمان آماده اموزش دوخت دور فرمان ماشین تعویض روکش فرمان پژو آموزش تزیین ماشین قشنگ کردن داخل ماشین

روش دوخت روکش چرمی دور فرمان

روش دوم دوخت از بین کوکهای دوختهای روکش چرمی

پس از اینکه روکش چرمی را دور فرمان کشیدید لبه ها را کنار هم قرار داده برای دوختن روکش چرم که طرح دوخت بستگی به سلیقه شما دارد و با نخ و سوزن آماده داخل جعبه در حالی که سوزن را از بین کوک های دوخته شده روکش دور فرمان رد میکنید نسبت به دوام و زیبایی دوخت نیز توجه کافی نماید.

در این نوع دوخت میتوان کوکها را یک در میان و یا از میان تمام کوکهای دوخته شده و یا سوراخهای موجود روکش رد کرد. این روش دوخت دست دوز اگر با دوخت های بسیار ظریف و شیک همراه باشد نمای حرفه ای به دور فرمان شما می بخشد.

منبع:پدال

گردآوری و بازنشر: مجله خودرو

بیشتر بخوانید:

آموزش عیب‌یابی اجزاء ستون فرمان خودرو

آموزش تعمیر پمپ هیدرولیک فرمان پژو 405 ،سمند و 206

آموزش تعویض سنسور فشار روغن هیدرولیک فرمان 206

علت لرزش فرمان ماشین در سرعت بالا + تعمیر لرزش فرمان ماشین

شمارش معکوس رونمایی از هیوندای 45 کانسپت در فرانکفورت


پس از اتمام هفته‌ی خودرویی مونتری، خودروسازان به دنبال حضور و خودنمایی در نمایشگاه فرانکفورت 2019 هستند.


هیوندای هم از این قاعده مستثنا نبوده و تصویری تیزری از کانسپت جدید 45 منتشر کرده است. چیز زیادی درباره‌ی این خودرو نمی‌دانیم اما کره‌ای‌ها گفته‌اند این خودروی الکتریکی به عنوان یک رویداد نمادین در طراحی محصولات الکتریکی و آتی هیوندای عمل خواهد کرد.

هیوندای خاطرنشان ساخته در طراحی این خودرو از اولین محصولش در دهه‌ی 70 میلادی الهام گرفته است. این برند کره‌ای اضافه کرده کانسپت 45 از زبان طراحی اسپورت و احساسی بوده برده است. این زبان طراحی در محصولات اخیر کمپانی دیده شده و احساس بیشتری را در خودروهای هیوندای نشان می‌دهد.

چیزی درباره‌ی مشخصات فنی هیوندای 45 اعلام نشده اما این خودرو نمای عقب متمایزی داشته و یک اسپویلر روی درب پشتی نصب شده و عناصر عمودی هم روی شیشه‌ی عقب دیده می‌شوند. در بخش پایین‌تر می‌توان نوار نورانی LED را دید که ظاهراً پیام‌های گرافیکی چراغ‌های عقب را نشان می‌دهد.

HYUNDAI 45
در این تصویر همچنین می‌توانیم بدنه‌ای گوشه‌دار و دو پانل بزرگ در نمای عقب را ببینیم. همچنین یک صفحه‌نمایش وجود دارد که لوگوی 45 را نشان می‌دهد.

هیوندای تصویر کابین این کانسپت را منتشر نکرده اما قبلاً گفته که طراحی منحصربه‌فردی را اعمال خواهد کرد که این طراحی نشان‌دهنده‌ی تفکری دوباره درباره‌ی مفهوم حمل‌ونقل است. این شرکت همچنین گفته احتمال استفاده از قطعات قابل شخصی‌سازی وجود دارد.

این کانسپت به‌صورت رسمی در دهم سپتامبر رونمایی خواهد شد و با دیگر محصولات این شرکت از جمله i10 و یک محصول مسابقه‌ای الکتریکی شده در فرانکفورت حضور خواهد داشت.

عیب یابی و صدا گیری کامل کمک فنرهای خودرو


«کمک فنر» به عنوان قطعه ای که در خودرو وجود دارد ممکن است بنا به دلایلی با مشکلاتی مواجه شود که عواقبی با خود به همراه دارد .

۱-اگر صدا قیژ قیژ هنگام عبور از دست انداز دارین ممکن هست از برخورد منبع اگزوز به دست اندازه باشد. این امر بخصوص هنگام که سرنشینان خودرو بصورت کامل نشسته باشن مشاهده شده است.

خودرو تغییر ارتفاع میده و این تغییر ارتفاع سبب برخورد منبع اگزوز به دست انداز میشود

عیب یابی و صدا گیری کامل کمک فنرهای خودرو

صدا گیری کامل کمک فنرهای خودرو

روش حل این مشکل:

خیلی نرم و مایل از دست انداز ها هنگامیکه که خودرو پر هست رد شوید. عبور با سرعت و یا مستقیم سبب میشود.

تعویض فنر لول خودرو: میتوانید از فنر لول خودروی ماکزیما استفاده کنید و با فنر لول فابریک تعویض کنید که باعث عدم کاهش ارتفاع خودرو و نرم شدن آن میشود.

۲-صدای فنرها هم در جلو و بخصوص عقب هم وجود دارد و اغلب تق تق میکند.

سوال. هنگامی که بدنه رو تکان می دهم. از قسمت عقب صدای ساییده شدن فلز می آید.

جواب: تعلیق این ماشین در قسمت عقب دارای فنر لول مجزاست که این فنر لول در جای خود کمی بازی کرده و همین باعث صدا می شود. می توانید مقدار کمی روغن به زیر آن زده تا صدا برطرف شود.

حتی برخی دوستان با تجربه تر. اقدام به عبور شیلنگ مقاوم از داخل فنر لول کرده که ضمن کاهش صدا. ضربات وارده به فنر لول را نیز کاهش میدهد.

محل تولید صدا اغلب به دلیل فاصله کم کمک با انتهای محل نصب فنر می باشد

پایین فنر لول اصلا هیچ لاستیک ارتعاش گیری نداره!

روش حل این مشکل:

صدا گیری کامل کمک فنرهای خودرو

آچار کشی اکسل عقب خودرو

استفاده از منجید پراید : منجید چرخ جلو پراید بخرید هر طرف ۵هزار تومن بزارید زیر فنر عقب سمت پایین.هم ماشین خیلی نرم میشه هم صدا بر طرف میشه

منجید پراید

صدا گیری کامل کمک فنرهای خودرو

استفاده از چسب مزدا یا شلنگ قرار دادن : این کار توسط جلوبندی ساز انجام میشود.

چسب مزدا باعث رفع صدا میشود در کوبش ها

همچنین باید دقت کنید : لاستیک های کارخونه لاستیک بارز و ارزان ترین مارک بازار هست که سر و صدای زیاد جاده رو به اتاق وارد میکنه همچنین در هنگامیکه باد تایر بیشتر از ۳۰ باشد این کوبش بیشتر میشود. لاستیک های بارز لاستیکهای خشکی هستن باد تایر رو روی ۳۰ تنظیم کنید بسیاری از سر و صداها کاهش پیدا میکند.

مطلب مرتبط: کاربرد کمک فنر در سیستم تعلیق خودرو + تشخیص خرابی کمک فنر خودرو

جالب است بدانیم در صورت خرابی «کمک فنر»ها ضریب فرسودگی سایر قطعات خودرو نیز افزایش می یابد.

این قطعات شامل:۱-فنر تعلیق ۲-جعبه فرمان ۳-دیفرانسیل ۴-لاستیک خودرو ۵-بلبرینگ چرخها ۶-بوشهای لاستیکی سیستم تعلیق ۷-گیربکس ۸-سیستم تعلیق ۹-مجموعه سیبکهای فرمان

لذا به منظور ایمنی بیشتر اطلاعات ذیل میتواند دید بهتری در خصوص شناخت وتشخیص خرابی های کمک فنر ارائه نماید:

۱-اگر کمک فنر نشتی دارد حتما باید کمک فنر تعویض گردد.

۲-بالا و پایین رفتن خودرو به خصوص اگر جاده ناهموار باشد و یا شیرجه رفتن خودرو در حین ترمزهای شدید ممکن است به دلیل خرابی کمک فنرها باشد.

صدا گیری کامل کمک فنرهای خودرو

۳-اگر در سر پیچ; خودرو بیش از حد بپیچد به نحوی که راننده برای کنترل ان باید تلاش بیشتری کند این روند می تواند از خرابی کمک فنر باشد.

۴-اگر چرخها روی جاده برقصند و یا بالا و پایین روند ممکن است از فرسودگی فنرها و کمک ها باشد.

۵-اگر خودرو روی جاده حالت بی ثباتی پیدا کند ممکن است از فرسودگی از کمک فنرها باشد. .و این امر ایمنی اتومبیل را شدیدا تهدید می کند.

۶-اگر بوشهای محل نصب کمک فنر ترک خوردگی و یا تغییر شکل داده اند باعث سرو صدا در سیستم تعلیق به خصوص در موقع شتاب گرفتن; ترمز کردن ویا عبور از ناهمواریهای سطح جاده می شود. بنابراین هرچه زودتر نسبت به تعویض بوشها اقدام شود.در غیر این صورت ایمنی خودروبه شدت کاهش پیدا می کند.

۷٫بارکردن خودرو بیش از ظرفیت ان عامل مهمی در ضیعف شدن سیستم تعلیق منجمله کمک فنرها می شود.به خصوص زمانی که حرکت اتومبیل در ناهمواریهای جاده قرار بگیرد. واگر سرعت متناسب با جاده و بار نباشد باعث شکسته شدن اتصالات می شود. در نتیجه ناامن بودن خودرو و سرنشینان حتمی است.

۸-اگر اتومبیل شما به یک سمت کشیده می شود سیستم تعلیق را که شامل تایرها; فنرهاو کمک فنرهاست توسط افراد مجرب مورد بازدید قرار دهید تا نسبت به تعمیر و تنظیم هندسه چرخها با دستگاه الکترونیک اقدام شود.

۹-تایرهای فرسوده و جویده شده نشانگر عیب در سیستم تعلیق به خصوص در کمک فنرهاست که پس از ازمایشات نسبت به تعمیر و یا تعویض انها اقدام شود.

منبع:برلیانس

گردآوری و بازنشر: مجله خودرو

بیشتر بخوانید:

آموزش تصویری تعویض کمک فنر عقب خودرو پژو 206 + اجرت تعویض

کمک فنر ریگلاژی پراید و پژو 405 + قیمت کمک فنر ریگلاژی

چگونه کمک فنرهای ماشین را عیب یابی کنیم ؟

آموزش روش های عیب یابی کمک فنر خودرو +تشخیص ایراد کمک فنر

ضربه گیر کمک فنر چیست|بالشتک ضربه گیر کمک فنر

نصب کمک های بادی پنوماتیک برای خودرو + قیمت کمک بادی پنوماتیک

تیزر مرموز لامبورگینی، در نمایشگاه فرانکفورت چه خواهیم دید؟


به نظر می‌رسد لامبورگینی برنامهٔ ویژه‌ای را برای نمایشگاه فرانکفورت امسال تدارک دیده است زیرا این شرکت به‌تازگی در یک توئیت، تیزر مرموزی را منتشر کرده است. لامبورگینی در مورد این خودرو هیچ اطلاعاتی منتشر نکرده و صرفاً گفته است «چیز جدیدی در انتظار شما است. چشمان خود را به آینده باز کنید و آن‌را ببینید». هرچند لامبورگینی می‌خواهد علاقه‌مندان را منتظر نگه دارد اما گزارش‌های قبلی حاکی از آن است که این محصول جدید می‌تواند هایپرکار تولیدی محدودی باشد که با الهام از کانسپت ترزو میلنیو ساخته شده است. در همین حال، با نگاه به تیزر می‌توان شباهت‌هایی را با کانسپت مذکور مشاهده کرد.

خودرویی که در این تیزر دیده می‌شود شباهت قابل‌توجهی به کانسپت ترزو میلنیو دارد زیرا هردو خودرو ارتفاع پایین، طراحی سقف دو حبابی و گلگیرهای جلوی تقریباً عمودی دارند. دی‌لایت‌های LED این خودرو نیز با تقلید از ترزو میلنیو طراحی شده‌اند ولی در اینجا تفاوتی دیده می‌شود زیرا بخش داخلی دی‌لایت‌ها در کانسپت صاف هستند درحالی‌که در تیزر به سمت پایین زاویه دارند. درهرحال فعلاً اطلاعات بسیار کمی از این محصول جدید لامبورگینی در دست است اما طبق گزارش‌ها ظاهراً این خودرو با کد LB48H شناخته می‌شود به قوای محرکهٔ هیبریدی با پیشرانهٔ V12 مجهز است.

هرچند هنوز هیچ‌یک از این گزارشات تأیید نشده‌اند اما گفته می‌شود هایپرکار تولید محدود لامبورگینی حدود 1000 اسب بخار قدرت و حدود 2.5 میلیون دلار قیمت خواهد داشت. طبق گزارش‌های قبلی، لامبورگینی سال گذشته این خودرو را برای خریداران احتمالی به نمایش درآورده است؛ بنابراین احتمالاً تمامی نمونه‌های این هایپرکار فروخته شده‌اند. برنامهٔ کنفرانس‌های مطبوعاتی نمایشگاه فرانکفورت نشان می‌دهد که لامبورگینی قرار است در روز 10 سپتامبر (19 شهریور) رویدادی را در ساعت 11 صبح به‌وقت محلی برگزار کند. پس باید حدود بیست روز دیگر صبر کنیم تا پی به راز محصول مرموز لامبورگینی ببریم.

علائم خرابی سنسور اکسیژن خودرو چیست


یکی از مهم‌ترین پارامترهایی که باید در هر خودرویی از گذشته تا امروز کنترل و چک شود مصرف سوخت است. مخصوصاً در شرایط امروز که بحران مصرف سوخت به عنوان یکی از مهم‌ترین عامل‌ها در زمینه فروش یک محصول از یک شرکت است.

اما مصرف سوخت در هر خودرویی به عوامل مختلفی وابسته بوده که می‌توان آنها را به شاخه‌های گوناگونی دسته‌بندی کرد. به طور مثال یکی از این شاخه‌ها طراحی خودرو و رفتار هوا با بدنه خودرو در زمان حرکت است.

علائم خرابی سنسور اکسیژن خودرو چیست

علائم خرابی سنسور اکسیژن خودرو

اما مهم‌ترین بحثی که در این هفته قصد داریم تا به آن بپردازیم بحث نسبت هوا به سوخت بوده که در هر خودرویی تعیین‌کننده بخش اعظمی از مصرف سوخت است. این نسبت هوا به سوخت توسط سنسوری به نام اکسیژن کنترل می‌شود.

این سنسور که در خودروهای مختلف عملکرد تقریباً یکسانی دارد می‌تواند در میزان مصرف سوخت خودرو تاثیر بسیار زیادی بگذارد. اما برای اینکه بتوانیم بیشتر به این موضوع بپردازیم باید ابتدا وظیفه سنسور اکسیژن و ساختمان آن را شرح داده تا بتوانیم عیوب به وجود آمده از ناحیه این سنسور را بررسی کنیم.

اولین سنسور اکسیژن در سال 1976 بر روی VOLVO 240 به کار رفت. پس از آن هنگامی که قوانین مربوط به آلاینده‌ها در ایالت کالیفرنیا کاهش این مواد مضر را لازم دانست، خودروهای موجود در کالیفرنیا در سال 1980 از این سنسور استفاده کردند.

کمی بعد قوانین فدرال در مورد آلاینده‌ها، نصب سنسور اکسیژن بر روی تمامی خودروها و کامیون‌های سبک ساخته شده در سال 1981 را اجباری کرد و اکنون با توجه به قوانین جدید آلایندگی و لزوم کاهش مصرف سوخت خودرو‌ها.

بسیاری از خودرو‌ها به بیش از یک سنسور اکسیژن مجهز هستند. (برخی پژو 206 در تیپ‌های پنج و شش مجهز به دو سنسور اکسیژن هستند) سنسور اکسیژن شبیه یک ژنراتور کار می‌کند و هنگامی که به اندازه کافی گرم شود‌ از خود ولتاژ تولید می‌کند.

علائم خرابی سنسور اکسیژن خودرو

قسمتی از سنسور که در درون مانیفولد دود قرار دارد‌، یک حباب سرامیکی زیرکونیومی است که انتهای آن روی پوسته مانیفولد پیچ می‌شود. قسمت بیرونی حباب با یک لایه متخلخل از جنس پلاتین پوشیده شده و در درون آن دو نوار پلاتینی وجود دارد که به عنوان الکترودها به کار می‌روند.

قسمت بیرونی حباب در معرض گازهای داغ مانیفولد دود قرار دارد. اما در درون حباب‌، سنسور (الکترود) بین هوای محیط و دود اگزوز قرار گرفته است. در سنسورهای اکسیژن قدیمی یک سوراخ کوچک در پوسته ضخیم سنسور وجود داشت که هوا از طریق آن وارد سنسور می‌شد.

در سنسورهای جدید تنفس از میان کانکتور سیم‌ها انجام می‌شود و این فضای کم بین عایق‌بندی و سیم‌‌ها‌ محلی مناسب برای نفوذ هوا به درون سنسور است. بنابراین نباید هرگز روی کانکتورهای سنسور اکسیژن را روغنکاری و چرب نمود زیرا این امر سبب مسدود شدن جریان هوا می‌شود.

مطلبب مرتبط: مزایا و معایب حذف سنسور اکسیژن دوم + آشنایی با سنسور اکسیژن

این روش نسبت به روش قدیمی ترجیح داده می‌شود، زیرا خطر کثیف شدن یا گرفتگی توسط آب که می‌تواند از درون سنسور را کثیف یا معیوب کند‌، کاهش پیدا می‌کند.

اختلاف میزان اکسیژن بین اگزوز و هوای محیط ‌در درون سنسور اکسیژن سبب تولید ولتاژ نسبت جریان در میان حباب سرامیکی می‌شود. هرچه اختلاف اکسیژن بیشتر باشد‌، ولتاژ تولیدی سنسور نیز بیشتر خواهد بود.

به طور نمونه یک سنسور اکسیژن هنگامی که مخلوط سوخت غنی است و اکسیژن محترق نشده کمی دراگزوز وجود دارد‌، ولتاژی در حدود 0.9 ولت تولید می‌کند. زمانی که مخلوط سوخت رقیق است‌، ولتاژ خروجی سنسور افت کرده و به حدود 0.2 ولت می‌رسد.

علائم خرابی سنسور اکسیژن خودرو

هنگامی که مخلوط سوخت و هوا بالانس شده یا در نقطه‌ای ثابت در حدود 14.7 : 1 قرار گرفته‌، سنسور ولتاژی در حدود 0.45 ولت را تولید می‌کند.اما محل نصب سنسور اکسیژن بر روی مانیفولد دود است.

این سنسور وظیفه دارد تا نشان دهد که میزان اکسیژن محترق نشده در اگزوز یا به عبارتی آلاینده‌های اگزوز‌، چقدر است. بررسی میزان اکسیژن در اگزوز یکی از راه‌های اندازه‌گیری مخلوط سوخت و هوا است.

اگر مخلوط هوا به سوخت محترق شده، سوخت غنی (اکسیژن کمتر‌) یا رقیق (‌اکسیژن بیشتر‌) باشد‌، سنسور اکسیژن این تغییرات را به واحد کنترل الکترونیکی ECU گزارش می‌دهد.

نسبت هوا به سوخت در حالت ایده ال 14.7 به یک است. یعنی به ازای یک سی‌سی سوخت باید 14.7 سی‌سی هوا مخلوط شود تا مخلوط به درستی بسوزد و آلایندگی آن در حداقل باشد.

همچنین میزان قدرت ایجاد شده نیز به حداکثر برسد. اما این نسبت هوا به سوخت در شرایط مختلف باید تغییر کند. به طور مثال در هوای سرد و هوای گرم یا در هوای کم فشار یا پر فشار این نسبت تغییر می‌کند.

علائم خرابی سنسور اکسیژن خودرو

غنی یا رقیق بودن مخلوط سوخت و هوا نسبتی بسیار حساس است و تحت تاثیر عواملی زیادی هستند.عوامل بسیاری در این موضوع تاثیر‌گذارند. به طور مثال‌: درجه حرارت هوا‌، درجه حرارت مایع خنک‌کننده موتور، موقعیت دریچه گاز‌، جریان هوا و بار موتور که برای اندازه‌ گیری تمامی این عوامل‌، سنسورهای دیگری وجود دارند.

اما اندازه‌گیری اصلی تغییراتی که در مخلوط سوخت به وجود می‌آید توسط سنسور اکسیژن انجام می‌شود. بنابراین بروز هر نوع مشکلی در سنسور اکسیژن می‌تواند کل سیستم را از شرایط عادی خارج کند.

قبل از اينکه سنسور عمل نمايد بايد در حدود 300 درجه سلسيوس گرم گردد(در حدود 600 درجه فارنهايت ) و بهترين عملکرد را در حدود دمايی 1400 درجه فارنهايت دارا می باشد.

لذا به خاطر اين موضوع است که محل قرار گيری آن را اگزوز در نظر گرفته اند.تا قبل از اينکه دمای سنسور به دمای نامی عملکرد برسد،واحد کنترل الکترونيکی خودرو به صورت Open Loop عمل کرده بطوريکه ECU بدون اينکه فيدبکی داشته باشد ، فقط اطلاعات را از سنسور اکسيژن گرفته و مقادير قابل کنترل را برای تنظيم نسبت هوا به سوخت اصلاح می نمايد.

در هنگام شروع که موتور سرد است،ميزان نسبت هوا به سوخت کمی در حالت غليظ کار می کند .

از آنجائيکه سنسور اکسيژن برای انجام عملکرد صحيح بايد پيش گرم شود ، برخی واحد های جديد تر شامل يک هيتر دوازده ولتی بوده تا اينکه سنسور را هر چه سريعتر به دمای عملکرد برسانند زيرا در غير اينصورت همانطوريکه قبلا توضيح داده شد تا زمانيکه سنسور به دمای عملکرد نرسد، موتور به صورت Open Loop کار کرده که از نظر مصرف سوخت مقرون به صرفه نيست.

علائم خرابی سنسور اکسیژن خودرو

اين سنسورها میتوانند با تعداد سيم هايی که از اين واحد خارج می شوند ،شناسايی گردند اگر سنسوری يک سيم داشته باشد ،اين سنسور فاقد هيتر است.

اگر دارای سه سيم باشد،يکی از آنها برای سيگنال بوده و دو سيم ديگر برای هيتر استفاده شده است .

برخی ديگر دارای چهار سيم بوده که يکی از آنها برای سيگنال های محيط اطراف (جلوگيری از اثرات نويز و افزايش دقت اندازه گيری)و دو تای ديگر برای هيتر می باشد.در اين حالت سيم سيگنال در مقابل اثرات جانبی محافظت شده و شکل ظاهری آن شبيه آنتن تلويزيون به صورت تو در تو و هم محور،کشويی می باشد.

این سنسور کوچک ئمی‌تواند عیوب زیادی را در کارکرد موتور ایجاد کند که در ادامه به اختصار به مرور آن‌ها می‌پردازیم.یکی از مهم‌ترین عیوبی که در خودروهای انژکتوری به وجود می‌آید بالا بودن مصرف سوخت است.

البته باید این عیب را عیبی نسبی ذکر کرد. نسبی بودن آن نیز از این موضوع ناشی می‌شود که گاهی افراد در مقطع زمانی خاصی رانندگی متفاوتی داشته و به صورت نا‌خوداگاه سوخت بیشتری مصرف می‌کنند.

مطلبب مرتبط: عیب یابی و تعمیر سنسور اکسیژن ماشین های پراید ، تیبا، پژو، ال 90

بعد احساس می‌کنند مصرف سوخت خودرویشان بالا رفته است. این در حالی است که بالا رفتن مصرف سوخت از تغییر نحوه رانندگی آنهاست. اما گاهی بی‌دلیل و بدون پیمودن مسافت بیشتر و یا تغییر نحوه رانندگی مصرف خودرو بالا می‌رود.

بیشترین عاملی که می‌توان به آن مشکوک شد سنسور اکسیژن بوده که بسیار تاثیر‌گذار است. در این مواقع توصیه می‌کنم ابتدا مصرف سوخت خودرو را دقیق کنترل کنید. سپس به شتابگیری خودرو کشش آن نیز توجه کنید.

اگر سنسور اکسیژن خراب باشد خودرو تنبل بوده و دیر شتاب می‌گیرد و حتی در برخی ECU ها مثل J34P که بر رو یخودرو های 206 تیپ 2 و 3 نصب شده است باعث اختلال در عملکرد موتور دریچه گاز برقی خودرو می شود .

در این مواقع دستگاه عیب‌یاب به خودرو متصل شده و کنترل می‌شود. اگر خطای سنسور اکسیژن به صورت ماندگار داده شد متوجه می‌شوید که سنسور خراب است و باید تعویض شود.

برای تعویض سنسور اکسیژن دقت کنید انواع مختلفی سنسور اکسیژن برای هر خودرویی وجود دارد. سنسور‌های ارزان قیمت در بسیاری مواقع درست کار نکرده و معلوم نیست در کجا تولید می‌شوند.

علائم خرابی سنسور اکسیژن خودرو

به همین دلیل شما متحمل هزینه گزافی بی‌دلیل و بدون اثر شده‌اید. پس در خرید و تعویض سنسور دقت فراوانی کنید.گاهی دور موتور خودرو دارای نوسان بوده و بسیار دیر بالا می‌آید.

نوسانات دور موتور اگر در حالت معمول باشد مربوط به عدم تنظیم موتور صحیح است که توضیح آنها از حوصله این بحث خارج است.

اما اگر در هنگام شتابگیری این موضوع پیش بیاید، به گونه‌ای که دور موتور در دنده دو و سه و گاهی چهار بسیار دیر بالا آمده و خودرو دیر شتاب می‌گیرد، به گونه‌ای که باید پدال گاز را تا انتها بفشارید تا خودرو شتاب بگیرد، این مشکل نیز مربوط به سنسور اکسیژن می‌شود و باز هم سنسور باید تعویض شود.

البته اگر خودرو فیلر گیری نشده باشد نیز این عیب تشدید می‌شود. همچنین کثیف بودن انژکتور‌ها نیز از دیگر دلایل این عیب است. در مجموع اگر سنسور را تعویض می‌کنید انژکتور‌ها را نیز بشویید تا به درستی پاشش کنند.

بسیاری از خودرو های جدید تولید شده داری 2 سنسور اکسیژن هستند ، یکی قبل از مخزن کاتالیست و دیگری بعد از مخزن کاتالیست . ECU

با دریافت دو گزارش از این دو سنسور هم میزان سوخت را بهتر کنترل می کند و هم از صحت و کیفیت کاتالیست اطلاع پیدا می کند .

اصلاحات خودرو ها با استاندارد Uro 4 دارای دو سنسور اکسیژن هستند و خودرو های 206 / 207 که میخواهند کروز کنترل نصب کنند میبایست مجهز به سنسور دوم شوند.

منبع:جوان خودرو

گردآوری و بازنشر: مجله خودرو

بیشتر بخوانید:

طریقه تست سنسور اکسیژن با دستگاه دیاگ

مزایا و معایب حذف سنسور اکسیژن دوم + آشنایی با سنسور اکسیژن